Więcej informacji http://asocjacje.org/antyuniwersytet/
Pomiń dostępne kursy

Dostępne kursy

  • Kurs podstawowy w kierunku "Stowarzyszenia a Państwo" w ramach Wirtualno-latajacego Uniwersytetu Pozarzadowego AntyUniwersytet. Szczegóły na www.asocjacje.org.

  • Kurs podstawowy w kierunku "Stowarzyszenia a Państwo" w ramach Wirtualno-latajacego Uniwersytetu Pozarzadowego AntyUniwersytet. Szczegóły na www.asocjacje.org.

  • Wymiana informacji i dyskusje pomiedzy studentami różnych kierunków Wirtualno-latajacego Uniwersytetu pozarządowego. Szczegóły na www.asocjacje.org.

    Dostęp dla gości